Recent Posts

Cực Phẩm Diêm La Thái Tử Gia [ Update Audio ]

Mc : Minh Hà Tác giả : Quỷ Khốc Lão Hủ Giới thiệu : Hắn có năm cái mụ mụ, ngũ mụ mụ có tiền, tam mụ mụ có quyền, tứ mụ mụ là ngành giải trí đại tỷ, nhị mụ mụ là võ đạo thiên kim. . . Nhưng …

Read More »