Recent Posts

Pháp Sư Phái Mao Sơn : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là tựa truyện ma với những tình huống đầy bất ngờ. Diệp Thiếu Dương vốn là một thiên sư Mao Sơn, tràn đầy nhiệt huyết xông vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu …

Read More »