Recent Posts

Chí Tôn Vô Lại [ Update Audio ]

Mc : Trần Vân Tác giả : Khiêu Vũ Giới thiệu : – Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho …

Read More »