Home / Kinh Dị / Pháp Sư Phái Mao Sơn : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Pháp Sư Phái Mao Sơn : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là tựa truyện ma với những tình huống đầy bất ngờ. Diệp Thiếu Dương vốn là một thiên sư Mao Sơn, tràn đầy nhiệt huyết xông vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ… Gặp Tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa

hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,… Thi triển Mao Sơn thần thuật, để đánh lui tất cả,…

One comment

  1. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ !