Home / Kinh Dị / Phục Ma Trùng Sinh Ký – TG Nguyễn Điệp

Phục Ma Trùng Sinh Ký – TG Nguyễn Điệp

Người ta thường nói, muốn được hưởng thái bình trước tiên phải trải qua đắng cay khổ nhục, thời đại nào cũng vậy đều phải trải qua suy tàn hưng thịnh rồi lại quay về suy tàn như một quy luât tự nhiên.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *